Logocom
Actueel


Met de onderstaande organisaties, bedrijven en collega’s werk ik op zeer regelmatige basis samen. Dit kan zijn op freelance basis, of in een samenwerkingsverband bij het gezamenlijk uitvoeren van coachtrajecten. Ook links naar netwerk(en) en de brancheorganisatie komen in dit rijtje voor.

NOBCO
Ik werk vanuit de ethische gedragscode zoals die door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches is opgesteld. Het Nobco bemiddelt ook bij eventuele klachten  volgens het  door hen opgestelde klachtenreglement

Onze Coach
OnzeCoach ontzorgt organisaties met krachtige coaching in een transparant en kostenbewust jasje. Via de innovatieve portal kunnen grote organisaties met minimale inspanning hoogwaardige coaching aan de medewerkers aanbieden. OnzeCoach biedt daarbij 24/7 inzicht in de kosten, kwaliteit en resultaten van coaching. Ik ben één van de 40 coachprofessionals die zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van OnzeCoach.

Bright Futures NetCom 
Bright Futures NetCom ondersteunt bedrijven en overheden bij het in kaart brengen van hun ICT toepassingen en helpt bij het optimaliseren van hun ICT-infrastructuur. BFNC levert naast Interim-, Project- en (ICT) Service Management diensten ook Solutions en Advies. 

Het creëren van verbinding

"Zodra je jezelf vertrouwt, zul je weten hoe te leven"

Goethe