Logocom
Individuele Coaching


“klikt het?”

Omdat coaching alleen maar succesvol is op basis van een vertrouwensrelatie hecht ik veel waarde aan de eerste kennismaking. Het eerste contact – ook al loopt dit via de opdrachtgever (en soms afdeling P&O) – is met jou, waarbij het doel is dat we een dusdanige klik hebben dat jij het ziet zitten om jouw coachvraag door mij te laten begeleiden.

“wat is je vraag?”
Het 2e deel van de kennismaking richt zich op jouw leervraag. Tijdens dit gesprek is het doel om de coachvraag zo helder mogelijk geformuleerd te krijgen. Jij vertelt iets over jouw manier van leren en veranderen en ik vertel iets over mijn manier van werken. Als het de wens is van de organisatie om bij dit gesprek aanwezig te zijn, zal dat in overleg met jou afgesproken worden. Naar aanleiding van deze intake maak ik een verslag en stel ik een trajectplan op met een daaraan gekoppelde offerte. Deze wordt – nadat ik jouw toestemming daarvoor heb gekregen – naar de opdrachtgever gestuurd en zodra er een akkoord is kan de Individuele Coaching beginnen. Het coachcontract wordt door alle partijen ondertekend.

“de reis op weg naar antwoorden”
Een Individuele Coaching bestaat uit meerdere sessies van ongeveer 1½ à 2 uur. Deze worden zoveel mogelijk van te voren ingepland zodat er een optimale frequentie is, liefst om de 3 weken.
Tijdens deze reis werken ik vanuit verschillende invalshoeken, onder andere:  
Oplossingsgericht Coachen is een vorm van gespreksvoering, waarbij er niet gefocust wordt op de tekortkomingen om daar verandering in aan te brengen. De focus ligt op de oplossing, welke als vertrekpunt wordt genomen. Een belangrijk kenmerk van het Oplossingsgericht Coachen is dat er gebruik gemaakt wordt van wat jij zelf in de coachrelatie inbrengt. Het uitgangspunt is dat de persoon zelf beschikt over alle vaardigheden, ideeën en gereedschappen.
Een andere aanpak die ik altijd integreer in de coaching is Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP). Met de NLP methode leer je om effectiever met jezelf en anderen te communiceren. Je ontdekt hoe je overkomt en wat de (onbewuste) sturing is achter je handelen en je gedrag. Verder leer je ook hoe je nóg succesvoller je doelen kunt bereiken.

Voor elke sessie hebben we kort contact waarbij ik je de vraag stel "wat wil je bespreken zodat het voor jou een zinvolle sessie wordt?". Tijdens de sessie noteren we allebei de belangrijkste zaken die voorbij komen. De route die we afleggen krijg je na elke sessie digitaal aangeleverd. Het kan zeer waardevol zijn als je na elke sessie een korte zelfreflectie schrijft. Afhankelijk van de wens van jouw organisatie, kan er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden met jouw leidinggevende. Dit gebeurt alleen in overleg met jou en altijd gezamenlijk. De inhoud van de coaching is vertrouwelijk en daar zal ik geen informatie over verstrekken. Wel kunnen we bespreken op welke manier je bezig bent met het bereiken van de doelen en wat de organisatie daarin voor jou kan betekenen. Ik merk dat het zowel voor de coachee als voor de opdrachtgever prettig is om te bespreken waar je staat en op welke manier je de vooruitgang zichtbaar kunt krijgen.

“bestemming bereikt”
Jij geeft zelf aan wanneer jij denkt dat je voldoende op weg geholpen bent met je coachvraag. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Organisaties willen van te voren altijd wel graag een indicatie over de duur van het traject. Gemiddeld genomen merk ik dat 6 sessies voldoende zijn om de coachee verder te helpen. Aan het einde van het traject schrijven we allebei een korte evaluatie waaruit blijkt wat we gedaan hebben, hoe het jou geholpen heeft en op welke manier je nu omgaat met je leervraag die je vooraf gesteld hebt. Dit verslag gaat alleen met jouw toestemming naar de opdrachtgever.

 

“Ieder moment van een zoektocht, is een moment van ontmoeting”

Paulo Coelho – de Alchemist