Logocom
Bibliotheek

Neuro Linguïstisch Programmeren™ (NLP™) wordt door mede ontwikkelaar Dr. Richard Bandler gedefinieerd als de structuur van de subjectieve ervaring en wat daaruit verwacht kan worden. Wat betekent dat nou eigenlijk? Een korte uitleg.

Neuro

Neuro heeft betrekking op het zenuwstelsel. NLP is gebaseerd op de veronderstelling dat we de wereld waarnemen via onze zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven en voelen). De informatie die we zo opdoen, slaan we op in de vorm van beelden, geluiden, geuren, smaken en gevoelens. Je kunt je voorstellen dat dit betekent dat ieder mens een eigen voorkeur en manier heeft bij het opnemen en verwerken van informatie. Zo kan bijvoorbeeld de geur van chloor in een zwembad voor de ene persoon een prettige herinnering oproepen, terwijl iemand anders zich er naar bij voelt.


Linguïstisch

Linguïstisch beschrijft de manier waarop we gebruik maken van verbale en non-verbale taal om onze ervaringen, gedachten en emoties vast te leggen en vervolgens met anderen te delen. NLP gaat er vanuit dat taal direct van invloed is op hoe we denken, hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen.


Programmeren

Hoe verwerken en slaan we onze ervaringen op? Ieder mens heeft zo zijn eigen manier om te leren, te evalueren, te beslissen en problemen op te lossen. We noemen dit ook wel jouw persoonlijke programmering of structuur. NLP veronderstelt dat er een bepaalde structuur zit in ons gedrag, ons denken en ons functioneren en dat deze structuur aangeleerd, gemodelleerd of onderwezen is. Dit betekent dat we een bestaande structuur ook kunnen wijzigen, namelijk door andere dingen te leren.


Wat levert NLP op?

Met NLP wordt je je bewust van de onbewuste sturing en processen die de basis vormen van waaruit wij handelen en communiceren. Vanuit die sturing maken wij contact met onszelf en met andere mensen. Als je je steeds meer bewust wordt van die onbewuste sturing die leer je jezelf beter te begrijpen én ook de ander.

NLP levert je op dat:
  • de zaken die je al goed doet nog veel beter gaan
  • je nieuwe vaardigheden en houdingen leert om die zaken te doen die je op dit moment nog niet kunt maar wel zou willen kunnen
  • je leert jouw niet functionele gedrag en vervelende gewoontes te veranderen
  • je veel effectiever gaat communiceren met derden
  • je veel helderder (zuiverder) gaat denken
  • jij jouw gedachten, je stemmingen en je gedrag effectiever gaat managen

foto_9

“Voor het oplossen van een probleem moet je op een andere manier denken dan voor het bedenken van het probleem.”

Albert Einstein