Logocom
Bibliotheek


Het Engelse werkwoord ‘to coach’ kan vertaald worden als ‘het op comfortabele wijze vervoeren van mensen van de plek waar zij zijn, naar de plaats waar zij willen zijn’. Bij Oplossingsgericht Coachen gaat het er om de reisbegeleiding kort te houden. Het betreft een gestructureerde vorm van gespreksvoering, met de bedoeling de coachees te steunen en een goede start te geven bij hun zoektocht. Oplossingsgericht Coachen maakt gebruik van een gericht gesprek dat de coachee verder moet helpen om zijn doelen voor ogen te houden. Het coachingsgesprek eindigt wanneer de coachee erop durft te vertrouwen dat hij de rest van de reis alleen kan af kan leggen.

Een belangrijk kenmerk van het Oplossingsgericht Coachen is dat er gebruik gemaakt wordt van wat de coachee zelf in de coachingrelatie inbrengt. Het uitgangspunt is dat de persoon zelf beschikt over alle vaardigheden, ideeën en gereedschappen.

Er wordt niet gefocust op de tekortkomingen, om daar verandering in aan te brengen. Maar de focus ligt op de oplossing: die wordt als vertrekpunt genomen. Daarbij worden een aantal doeltreffende regels gehanteerd:

  • Als het werkt, laat het dan zo.
  • Als iets ooit effect had, doe het dan vaker.
  • Als iets niet werkt, doe dan iets anders.

Een effectieve en efficiënte methode om de ander snel naar een oplossing of nieuw doel te leiden.

Het 7 stappenmodel
stap 1: Verhelderen van de veranderbehoefte
stap 2: Definiëren van de gewenste toestand
stap 3: Huidige situatie vaststellen (wat er al is)
stap 4: Analyseren van eerder succes
stap 5: Stapje voor stapje zetten
stap 6: Vooruitgang monitoren
stap 7: Het vaststellen verdere veranderbehoefte
 
foto_7

Praten over problemen creëert problemen –
praten over oplossingen creëert oplossingen”

Steve de Shazer