Logocom
OrganisatieCoaching


OrganisatieCoaching richt zich op mensgerichte veranderprocessen waar de gehele organisatie bij betrokken is. Ik kijk naar de organisatie als geheel, en faciliteer het gezamenlijk leerproces dat leidt tot de gewenste bedrijfsresultaten en een passende bedrijfscultuur.  Ik richt me op de onderlinge verbinding tussen alle lagen binnen de organisatie en houd rekening met de context en dynamiek van de organisatie. Vaak gaat het om het creëren van een duurzame verandering. Als OrganisatieCoach breng ik de medewerkers, teams, afdelingen en de leiding van de organisatie weer in contact met hun mogelijkheden en drijfveren, zodat zij vanuit eigenaarschap optimaal bijdragen aan de missie van het collectief. Vanuit verbinding met de omgeving ontstaan de beste resultaten.

Het gaat bij OrganisatieCoaching om:

 • het stimuleren van het collectief leervermogen
 • het actief zijn op diverse niveau en onderdelen van de organisatie
 • het mede vormgeven aan - en een bijdrage inbedden in - de organisatiedoelen
 • het creëren van eigenaarschap
 • het aandacht hebben voor kwaliteit van de interactie
 • het maken van verantwoorde keuzes voor interventies en rollen


Een organisatie is meer dan procedures en functieomschrijvingen. Het is een levend systeem met een eigen dynamiek en ongeschreven regels. De OrganisatieCoach ontstijgt zijn opdracht, zodat hij niet patroonbevestigend werkt. Zo ontstaat transparantie, verbinding tussen 'koninkrijkjes' en een bijdrage aan de organisatiemissie vanuit persoonlijk leiderschap en zingeving. Coaching draagt dan bij aan organisatieontwikkeling, waarmee het OrganisatieCoaching wordt.


Tijdens OrganisatieCoaching komen o.a. de volgende thema's aan de orde:

 • wat is de gewenste veranderbehoefte, waar wil je als organisatie naar toe
 • wat speelt er in de dynamiek waardoor de organisatie zich niet verder door ontwikkelt
 • hoe verbind je de bovenstroom (systemen - structuren - processen) met de onderstroom (dynamiek - gedragspatronen - emoties en cultuur)
 • hoe bevorder je het collectieve leer(ontwikkel)vermogen van een organisatie als geheel
 • hoe geef je vorm aan de missie visie en organisatiedoelen
 • welke weerstanden kun je tegen komen in een veranderproces en hoe ga je daarmee om als leidinggevende binnen een organisatie, team of afdeling
 • welke interactiepatronen spelen een belemmerende rol in het veranderproces

Een organisatie is als een bord spaghetti; trek aan een sliert dan krijg je ergens beweging