Logocom
TeamCoaching

Elk team vraagt om een eigen aanpak, en creëert ook altijd een eigen effect. Er bestaan geen kant en klare oplossingen waarbij van te voren vastgesteld is wat het effect gaat zijn. Daarom heb ik bij het onderdeel ‘mijn aanpak’ de verschillende mogelijkheden beschreven en de 3 voorbeelden uitgewerkt in casusbeschrijvingen met elk een eigen aanpak (lees meer bij oranje links).

  • Door tijdens de Reteaming te bespreken wat jullie als team niet meer willen, zijn jij en je teamleden gaan werken aan een gezamenlijk doel, namelijk Transparante Communicatie. Door maandelijks inzicht te geven in de omzetcijfers is er duidelijkheid over hoe het bedrijfsonderdeel er voor staat. Als leidinggevende heb je heldere doelen afgesproken met de verkopers en beloon je ook de prestaties. Jullie hebben geleerd om op een goede manier feedback te geven en de verschillen bespreekbaar te maken. De teamleden hebben eigenaarschap genomen door na te denken over hoe zij kunnen bijdragen aan een meer transparante communicatie. Hoewel het team nog zijn bedenkingen heeft bij enkele dieperliggende thema’s is de sfeer binnen het team hechter en positief. Jullie zijn nu meer 1 team en werken ook vanuit die gezamenlijkheid.

  • Je hebt tijdens de sessies ConflictCoaching behoorlijk stoom kunnen afblazen. Jullie hebben als team geleerd om niet meer in de aanval of verdediging te schieten, opmerkingen worden niet meer gelijk persoonlijk opgevat. Door aandacht te geven aan elkaars behoeften, door verwachtingen bespreekbaar te maken voelen jullie je meer gehoord en kunnen jullie ook meer accepteren hoe een ieder is. Jullie hebben geleerd om meer navraag te doen bij elkaar en zijn nu beter in staat om een conflict te hanteren. Het principe ‘wrijving geeft glans’ lijkt te kloppen voor jullie als team.

  • Jij en je medewerkers zijn je er van bewust op welke manier een ieder het disfunctionele communicatiepatroon in stand houdt. Jij hebt als leidinggevende geleerd om veel duidelijker te zijn in wat je wilt, en koppelt dit ook gelijk terug aan je medewerkers. Jullie beseffen met elkaar dat je heldere afspraken moet maken en dat het praten over elkaar niets oplost. Jullie stellen opnieuw het werkoverleg in zodat zaken ook echt bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Jij hebt als leidinggevende geleerd om meer boven de groep te staan. Je teamleden geven meer aan waar ze behoefte aan hebben. De sfeer is op de werkvloer duidelijk verbeterd. 

11_groepscoaching

“Het verschil tussen wat we doen en waartoe we in staat zijn, zou de meeste problemen in de wereld kunnen oplossen.”

Mahatma Gandhi