Logocom
TeamCoaching

In teamwerk moet je rekening houden met de invloed van bewuste en onbewuste processen op het niveau van de individuele teamleden, de onderlinge relaties, het groepsgedrag en de verhouding tussen de leidinggevende en de medewerkers. Tijdens de intakefase analyseer ik vanuit verschillende invalshoeken wat er aan de hand is. Ik kijk en denk altijd vanuit het De essentie van systeemdenken is het zien van onderlinge verbanden in plaats van het denken vanuit oorzaak en gevolg. Systemisch zie je processen van verandering in plaats van momentopnames. Elke actie is zowel gevolg als oorzaak voor andere acties. Dat betekent dus dat iedereen verantwoordelijk is voor het proces binnen een systeem (een team). Door constant terug te koppelen wat je ziet laat je het team zien hoe acties elkaar kunnen versterken of juist kunnen dempen. Als coach kijk ik naar wat er zich in de onderstroom afspeelt en zoek ik naar mogelijkheden om dat bespreekbaar te maken. Het doel is om binnen het team aandacht te ontwikkelen voor deze onbewuste - niet zichtbare processen - zodat het team juist de verschillen, de creativiteit, bevlogenheid of intuïtie in de samenwerking beter gaat benutten. 

Daarnaast kan ik ook de volgende methodieken onderdeel van mijn aanpak maken:
  • Reteaming. Dit is een oplossingsgerichte methodiek om teams met behulp van concrete stappen weer een team te laten zijn.
  • Conflictcoaching zet ik in als methodiek als een situatie dreigt te escaleren. Dit komt vaker voor in de 'storming' fase van een team (M2). Ik richt me niet op het bemiddelen in het conflict maar leer het team hoe zij zelf het conflict kunnen hanteren en bespreekbaar kunnen maken. Het team vindt zelf een oplossing waar iedereen achter kan staan.
  • Geweldloze Communicatie als effectief communicatiemiddel. Het houdt in dat je leert communiceren vanuit wat je waarneemt, wat het met je doet en dat je onderzoekt aan welke behoefte niet is voldaan, waardoor je vervolgens een verzoek kunt richten aan de ander (of jezelf). Tijdens het geweldloos communiceren is er een voortdurend heen en weer gaan tussen ik en de ander, je laten zien en gezien worden, luisteren en gehoord worden, aandacht geven en aandacht ontvangen.
  • Vragenlijsten waaruit naar voren komt waar eventuele knelpunten liggen binnen het team, zoals de “MMTvragenlijst” van Marijke Lingsma of de “Teamonderhoudsrapportage” van Twee of Meer en van daaruit een structuur kiezen die past bij de teamcoachvraag

 

11_groepscoach_3_weg

“De perceptie is sterk en het zicht zwak. In strategie is het belangrijk om veraf liggende dingen te zien alsof zij dichtbij zijn en afstand te nemen van dichtbij zijnde dingen.”

Miyamoto Musashi 1584-1645, legendarisch Japans zwaardvechter