Logocom
TeamCoaching

TeamCoaching is het stimuleren van het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor team(competentie)ontwikkeling en het resultaat ervan.

In principe ontwikkelt elk team zich in verschillende fasen. Meestal gaat dit vanzelf, maar niet altijd. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende factoren die de teamontwikkeling vertragen of in de weg staan, waardoor er stagnatie of mogelijk zelfs regressie kan optreden. TeamCoaching gaat over het begeleiden van dit ontwikkelingsproces. Voorwaarde is wel dat jullie als team (of de teamleider) zelf om professionele begeleiding hebben gevraagd. Mijn focus ligt op het analyseren en bespreekbaar maken van de vastgelopen communicatie- en gedragspatronen. Tijdens het TeamCoachtraject ontwikkelen jullie je zelfgekozen competenties, werken jullie aan zelfgekozen thema’s en onderzoeken jullie gezamenlijk hoe deze teamtaak optimaal uitgevoerd kan worden. 

Het gaat bij TeamCoaching om:
  • de context waarbinnen het team functioneert
  • de missie & visie van de organisatie
  • de voorwaarden die door de organisatie aan het team worden gesteld
  • de mogelijkheden die het team heeft om zich binnen de context verder te ontwikkelen.

Tijdens TeamCoaching komen o.a. de volgende thema’s aan de orde:
  • wat zijn onze teamtaken en teamdoelen
  • waar liggen de teamverantwoordelijkheden
  • wat is de gezamenlijke meetlat
  • hoe zit het met het nemen van eigenaarschap
  • hoe verloopt de communicatie en de samenwerking
  • hoe wordt (team/persoonlijk) leiderschap ingezet

foto_8

Als we over problemen praten, willen we weten waarom die er zijn. 
Als we over doelen praten, willen we weten hoe je 
die bereikt!"